Bacalaureat 2010: Calendar, probe, evaluari, rezultate

Go down

Bacalaureat 2010: Calendar, probe, evaluari, rezultate Empty Bacalaureat 2010: Calendar, probe, evaluari, rezultate

Post  Craciunas Alexandru on Sun Nov 08, 2009 5:37 pm

Ministerul Educatiei a finalizat si publicat pe site-ul propriu calendarul si metodologia de organizare si desfasurare a examenului national de Bacalaureat 2010, inclusiv disciplinele si programele aferente.

Potrivit ordinelor de ministru publicate miercuri de conducerea ministerului, ordine care pot fi citite aici, examenul national de Bacalaureat va avea o noua structura care presupune sustinerea a doua tipuri de probe: evaluari orale si practice pe parcursul anului scolar si evaluari scrise dupa incheierea anului scolar.

De asemenea, elevii trebuie sa stie ca vor fi organizate doua sesiuni ale bacalaureatului.

Calendarul primei sesiuni

Inscrierea elevilor se face in intervalul 14 - 18 decembrie 2009

Probe orale

11-13 ianuarie 2010: evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A)

13-15 ianuarie 2010: evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna (proba B)

18 - 29 ianuarie 2010: evaluarea competentelor digitale (proba D)

19 - 22 aprilie 2010: evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba moderna (proba C)

Probe scrise (dupa incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a prevazuta pentru data de 11 iunie 2010)

28 iunie 2010 - Limba si literatura romana - proba E
29 iunie 2010 - Limba si literatura materna - proba E
30 iunie 2010 - proba obligatorie a profilului - proba E
1 iulie 2010 - proba la alegere a profilului si specializarii - proba E

Prima afisare a rezultatelor va avea loc in 3 iulie 2010 (pana la ora 16.00) si va fi urmata de depunerea contestatiilor in aceeasi zi, in intervalul orar 16.00 - 20.00.

Solutionarea contestatiilor se va face in perioada 5-6 iulie 2010, iar afisarea rezultatelor finale in ziua de 7 iulie 2010.

Sesiunea de toamna se va desfasura intre 23 august si 8 septembrie 2010, inscrierile fiind stabilite pentru saptamana 5-9 iulie 2010.

Evaluarea competentelor lingvistice

La proba de evaluare a competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, elevii pot alege oricare limba moderna studiata in liceu, indiferent daca a fost studiata drept limba 1, limba a 2-a sau limba a 3-a de studiu, daca a fost studiata in regim normal, intensiv, bilingv ori daca a fost disciplina obligatorie sau optionala.

Evaluarea competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala se face prin trei tipuri de probe, dupa cum urmeaza:

proba scrisa, cu durata de 90 minute
proba orala, cu durata de 10-15 minute
proba de intelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute.

Subiectele pentru probele de evaluare a competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata in liceu sunt elaborate de Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar, astfel incat sa permita stabilirea, pentru fiecare candidat, a nivelului corespunzator Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi.

Evaluarea competentelor digitale

Subiectele pentru proba de evaluare a competentelor digitale se stabilesc de CNCEIP, in conformitate cu programa de bacalaureat, elaborata pe baza programei scolare a disciplinei "Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor", studiata in trunchiul comun, la toate filierele, profilurile si specializarile, pe parcursul claselor a IX-a si a X-a.

Tot CNCEIP va stabili printr-o procedura elaborata in concordanta cu standardele europene si publicata pe Internet pana la data de 31 octombrie 2009, durata probei de evaluare a competentelor digitale, respectiv modalitatea de desfasurare si evaluare a probei.

Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de competenta, in raport cu standardele europene recunoscute in domeniu.

Rezultatele vor fi exprimate prin nivele de competenta

Rezultatul obtinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna nu se exprima prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenta corespunzator grilei aprobate la nivel national.

Nivelul de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna se stabileste de comun acord de catre cei doi profesori examinatori, in conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat si cu grila cuprinsa in procedurile elaborate si transmise de Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar.

Nivelul de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna a candidatului se inscrie intr-un borderou, care este semnat de cei doi examinatori.

Aceeasi procedura se aplica si in cadrul probelor de evaluare a competentelor intr-o limba straina si a celor digitale sau cu precizarea ca, in cazul ultimei probe, in functie de punctajul obtinut, se va stabili nivelul de competenta digitala a candidatului, dupa cum urmeaza:

0-25 puncte - utilizator incepator
26-50 puncte - utilizator de nivel mediu
51-74 puncte - utilizator avansat
75-100 puncte - utilizator experimentat.

Absolventilor clasei a XII-a/ XIII-a, care au sustinut aceste probe, li se elibereaza certificate care atesta nivelul de competenta lingvistica, respectiv nivelul de competenta digitala.

Acestea vor fi insotite de suplimente descriptive ale certificatului de competenta care contin descrierea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna ale candidatului si se vor completa in conformitate cu nivelul acordat candidatului.

Certificatele de competente pot fi echivalate

Eliberarea certificatelor nu este conditionata de promovarea probelor scrise.

Elevii care promoveaza, pe parcursul invatamantului preuniversitar, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine sau pentru certificarea competentelor digitale, au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere.

Toate aceste evaluari se organizeaza si se desfasoara la nivelul unitatii de invatamant, pe parcursul clasei terminale de liceu, in fata unei comisii prezidate de directorul unitatii de invatamant si numite prin decizie a inspectorului scolar general.

Probele scrise

Probele scrise prin care sunt cuantificate competentele formate pe durata invatamantului liceal se sustin dupa incheierea anului scolar, in fata unei comisii formate de inspectoratul scolar judetean. Probele sunt urmatoarele:

- proba scrisa la limba si literatura romana - E)a): comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile;

- proba scrisa la limba si literatura materna - E)b): comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale;

- o proba scrisa, diferentiata in functie de filiera, profil si specializare - E)c): matematica - pentru profilul real din filiera teoretica, pentru toate profilurile din filiera tehnologica, pentru profilul militar si profilul pedagogic - specializarea invatatori-educatoare, din filiera vocationala, respectiv istorie - pentru profilul umanist din filiera teoretica si pentru toate profilurile si specializarile din filiera vocationala, cu exceptia celor mentionate mai sus;

- o proba scrisa la care elevul poate opta, in conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmate - E)d), pentru una dintre disciplinele cuprinse in urmatoarele doua grupe: fizica, chimie, biologie sau informatica (pentru profilul real din filiera teoretica, pentru profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului din filiera tehnologica si pentru profilul militar din filiera vocationala) sau geografie, filosofie, logica si argumentare, economie, psihologie si, dupa caz, sociologie (pentru profilul umanist din filiera teoretica, pentru profilul servicii din filiera tehnologica si pentru toate profilurile si specializarile din filiera vocationala, cu exceptia celui militar).

Informatii suplimentare pot fi gasite pe site-ul MEC.

Important: nu mai sunt postate subiectele pe Internet

Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar va posta pe Internet doar structura subiectelor pentru probele examenului de bacalaureat, precum si precizarile metodologice referitoare la cerinte si la modalitatile de evaluare ale acestora la data de 31 octombrie 2009.

Sursa Ziare.com

_______________________________________
Keep on rocking in a free world! \m/
Bacalaureat 2010: Calendar, probe, evaluari, rezultate Mysignaturey
Craciunas Alexandru
Craciunas Alexandru
Global Moderator
Global Moderator

Posts : 196
Reputation : 9
Join date : 2009-10-22
Age : 26
Location : Zalau

http://www.myspace.com/linkin_inside

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum